Privacy

Privacybeleid Christelijke Jeugdkampen Aalsmeer

25 mei 2018

In dit document informeren we je over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, waarom we die verzamelen en hoe we die gebruiken.

De organisatie van de Christelijke Jeugdkampen Aalsmeer heeft de intentie zorgvuldig en in vertrouwen om te gaan met de persoonlijke gegevens die we verkrijgen en beheren. Gegevens worden verzameld en gebruikt met als doel prettige zomerkampen voor kinderen en jongeren te organiseren. Informatie wordt door ons gebruikt ten behoeve van administratieve, wettelijke en veiligheids-doeleinden.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl of via de contactgegevens op onze website.

Inschrijfformulieren deelnemers
Als je mee wil op kamp met de Christelijke Jeugdkampen Aalsmeer, vragen we je om een inschrijfformulier in te vullen. In het inschrijfformulier vragen we je gegevens in te vullen die wij nodig hebben om de kampen te organiseren. Grofweg is de informatie die wij van je vragen in te delen in drie thema’s: 1. Contactgegevens (gegevens waarmee we je voorafgaand en tijdens kamp kunnen bereiken zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres), 2. Persoonsgegevens (gegevens die we nodig hebben om de kampen veilig en op maat te kunnen organiseren, zoals geboortedatum, zorgverzekeraar en klantnummer), 3. Overige gegevens (informatie die jij zelf wil melden en die je in kan vullen in het vlak ‘overige opmerkingen’ in het formulier. Een kampdeelnemer kan hier bijvoorbeeld aangeven dat hij/zij een dieet volgt, een allergie heeft, of andere specifieke verzoeken heeft.)

Pasfoto’s deelnemers
Voor het meidenkamp in de leeftijd 13-16 jaar vragen we in het inschrijfformulier ook om een pasfoto. Deze pasfoto’s worden door ons gedownload en gebruikt voor een smoelenboek, specifiek voor dit kamp. Na afloop van het kamp verwijderen wij de ingestuurde foto’s uit ons archief.

Vrijwilligers
Van vrijwilligers of personen die op een andere manier dan als deelnemer betrokken zijn bij de kampen, bewaren we de contactgegevens. Op deze manier onderhouden we een actueel bestand met mensen die we kunnen benaderen voor alle activiteiten die plaatsvinden tijdens en rondom de kampen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site en in onze nieuwsbrief kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
Bij bezoek aan onze website www.christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl, wordt jouw IP-adres opgeslagen. We analyseren website-bezoeken met als doel het verbeteren van de werking van onze website en mailings.

Nieuwsbrief
Wanneer je mee gaat op kamp of op een andere manier betrokken bent bij de Christelijke Jeugdkampen Aalsmeer, sturen we je onze nieuwsbrief toe. De nieuwsbrief wordt 4 keer per jaar verstuurd. Wanneer we het nodig of interessant vinden, kunnen daarnaast aparte mailings met informatie over de kampen worden verstuurd. Onderaan een nieuwsbrief of mailing staat altijd een link waarmee je je kan uitschrijven. Wij ontvangen een melding van jouw uitschrijving. Als je je uitschrijft worden je gegevens automatisch verwijderd uit ons bestand.

Van elke verstuurde nieuwsbrief of e-mail kunnen we zien door wie deze is geopend en wanneer. Ook kunnen we zien welke links zijn aangeklikt en hoe vaak dat is gebeurd. De gegevens gebruiken we om onze werkwijze te analyseren en te verbeteren.

Media: foto’s en video’s
In social media, in de nieuwsbrieven, op posters/folders en op onze website www.christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl plaatsen we foto’s en films om de kampen te promoten. Op onze website informeren we hierover. In de bevestiging die je ontvangt na een inschrijving informeren we hier eveneens over. Als je niet wil dat wij foto’s of video’s van jou of je zoon/dochter/… gebruiken, kan je dat aan ons kenbaar maken. Wij zullen het betreffende materiaal dan niet gebruiken.

Betalingsinformatie
Na inschrijving voor een kamp vragen we om een (aan)betaling. Betalingsinformatie die wij verkrijgen, behandelen we vertrouwelijk. Deze informatie wordt alleen gebruikt ten behoeve van onze administratie.

Overige informatie met betrekking tot financiële handelingen worden eveneens vertrouwelijk behandeld. In beginsel zijn alle gegevens alleen bij de penningmeester en indien nodig bij leden van de kampcommissie bekend.

Met wie we jouw data delen
Het is onze intentie zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. We delen informatie alleen met andere partijen als dat nodig is. Voor het versturen van de nieuwsbrieven werken we samen met Mailchimp. Namen en e-mailadressen zijn bij deze partij bekend.

Voor onze website www.christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl werken we samen met WordPress. De informatie die we op onze website plaatsen, is bij deze partij bekend.

De informatie die je als deelnemer invult in het inschrijfformulier wordt gedeeld met de staf (leiding) van de kampen. Zij gebruiken de informatie om het kamp te organiseren en de veiligheid tijdens het kamp te waarborgen.

Contactgegevens van vrijwilligers of personen die op een andere manier dan als deelnemer betrokken zijn bij de kampen, worden vertrouwelijk behandeld. In beginsel betekent dit dat contactgegevens alleen bij leden van de kampcommissie bekend zijn. In overleg en alleen wanneer nodig, delen we deze gegevens met personen buiten de kampcommissie.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je je inschrijft voor een kamp via het formulier van onze website, bewaren we de door jou ingevulde gegevens. Daarnaast onderhouden we een bestand met contactgegevens van vrijwilligers of personen die op een andere manier dan als deelnemer betrokken zijn bij de kampen.

We beheren bestanden met persoonsgegevens van het actuele kampseizoen, maar ook van kampseizoenen uit het verleden. Informatie uit het verleden gebruiken we om kampdeelname te analyseren en eventueel contact te leggen met deelnemers uit eerdere jaren.

Welke rechten je hebt over je data
Als je wil dat wij jouw contact- of persoonsgegevens uit ons bestand verwijderen, kan je dit aanvragen. Ook foto- en videomateriaal kan op verzoek verwijderd worden uit ons archief. Je kunt dit aanvragen door een e-mail te versturen naar info@christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl